Rhodesian Ridgeback Hodowla Domowa

Badania

Uma:

HIP- ELBOW DYSPLASIA – INTERNATIONAL CERTYFICATE

 HIP- ELBOW DYSPLASIA – INTERNATIONAL CLASSSIFICATION

HIP: A

ELBOW: 0

 

6 D-locus d1 (Dilution)

Badanie genetyczne w kierunku rozrzedzenia pigmentacji sierści (PCR) – D-locus D1 (dilution)

Wynik dla d1: Genotyp N/N (wcześniej D/D)

Mielopatia degeneracyjna exon 2

Badanie PCR w kierunku mielopatii degeneracyjnej

Wynik: genotyp N/N (Exon 2)

Interpretacja:

Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym i nie jest nosicielem czynnika wysokiego ryzyka w exonie 2 w obrębie genu SOD1 uznawanego za czynnik predysponujący w kierunku mielopatii degeneracyjnej.

Hemofilia B (niedobór czynnika IX)

Hemofilia B (czynnik IX)- PCR

Wynik: Genotyp żeński X(N)/X(N), męski X(N)/Y

Interpretacja

Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym, co oznacza, że nie jest nosicielem mutacji w genie FIX odpowiedzialnej za Hemofilię B.

Juvenile myoclonic epilepsy (JME)

Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME)

Wynik: Genotyp N/N

Interpretacja:

Badany pies posiada prawidłowy allel w układzie homozygotycznym, co oznacza, że nie jest nosicielem mutacji w genie DIRAS1 odpowiedzialnej za JME

Haemophilia A (factor VIII deficiency)

Hemofilia A – PCR

Wynik: Genotyp żeński X(N)/X(N), męski X(N)/Y

Interpretacja

Badany pies posiada prawidłowy gen w układzie homozygotycznym, co oznacza, że nie jest nosicielem mutacji w genie FVIII odpowiedzialnej za Hemofilię A